Besturinginstallaties

Natte Infra

Olbotec is gespecialiseerd in het installeren van elektrotechnische compenten (CCTV-. omroep-, intercom-, seinen-installatie) voor de natte infra.

Toepassingen van deze installaties zijn o.a.
• Gemalen voor oppervlaktewater
• Gemalen voor rioolwater
• Stuwen
• Sluizen
• Bruggen

De besturingsinstallatie worden zowel gebouwd van tekeningen welke vervaardigd zijn door partner(s) als van tekeningen welke door onze opdrachtgevers worden aangeleverd.

Tot onze opdrachtgevers behoren:
• Waterschappen
• Gemeentes
• Provincies
• System integrators
• Leveranciers pompgemalen

VRI Werkzaamheden

Olbotec is op het gebied van weggebonden installaties actief in de aanleg, onderhoud en renovatie van verkeersregelinstallaties, voor zowel opdrachtgevers als particuliere instellingen. Zowel de onder- als bovengrondse werkzaamheden worden door Olbotec uitgevoerd.

OV/ VRI Kast

Binnenkort beschikbaar.